Strokovna srečanja - E-medicina Strokovna srečanja Združenje zdravnikov družinske medicine http://www.e-medicina.si/rss [preteklo] 20. Schrottovi dnevi 17. – 18.03.2017, Ljubljana http://www.e-medicina.si/schrottovi-dnevi [preteklo] 17. Kokaljevi dnevi 07. – 08.04.2017, Laško http://www.e-medicina.si/kokaljevi-dnevi [preteklo] 43. Strokovno srečanje timov 2017 19. – 20.05.2017, Ljubljana http://www.e-medicina.si/srecanje-timov [preteklo] 10. Zadravčevi dnevi 08. – 09.09.2017, Moravske Toplice http://www.e-medicina.si/zadravcevi-dnevi [preteklo] 26. Mednarodni Janko Kersnik EURACT tečaj 12. – 16.09.2017, Bled http://www.e-medicina.si/mednarodni-tecaj [preteklo] 19. Fajdigovi dnevi 20. – 21.10.2017, Kranjska Gora http://www.e-medicina.si/fajdigovi-dnevi [preteklo] 7. Majhnov dan 16.11.2017, Celje http://www.e-medicina.si/majhnov-dan [preteklo] 34. Delavnice za mentorje v družinski medicini 01. – 02.12.2017, Zreče http://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-zrece NOVO: 34. Delavnice za mentorje v družinski medicini 12. – 13.01.2018, Ljubljana http://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-ljubljana 34. Delavnice za mentorje v družinski medicini 02. – 03.02.2018, Strunjan http://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-strunjan 34. Delavnice za mentorje v družinski medicini 08. – 10.03.2018, Moravske Toplice http://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-moravske-toplice