Strokovna srečanja - E-medicina Strokovna srečanja Združenje zdravnikov družinske medicine http://www.e-medicina.si/rss [preteklo] 37. Delavnice za mentorje v družinski medicini 08. – 09.01.2021, Ljubljana http://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-ljubljana [preteklo] 37. Delavnice za mentorje v družinski medicini 04. – 06.03.2021, Moravske Toplice http://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-moravske-toplice [preteklo] 24. Schrottovi dnevi 03. – 04.09.2021, Ljubljana http://www.e-medicina.si/schrottovi-dnevi [preteklo] 37. Delavnice za mentorje v družinski medicine 09. – 10.04.2021, Strunjan http://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-strunjan [preteklo] 20. Kokaljevi dnevi 23. – 24.04.2021, Laško http://www.e-medicina.si/kokaljevi-dnevi [preteklo] 46. Strokovno srečanje timov 21. – 22.05.2021, Ljubljana http://www.e-medicina.si/srecanje-timov [preteklo] 30. mednarodni Janko Kersnik EURACT tečaj 07. – 11.09.2021, Bled http://www.e-medicina.si/mednarodni-tecaj [preteklo] 14. Zadravčevi dnevi 17. – 18.09.2021, Moravske Toplice http://www.e-medicina.si/zadravcevi-dnevi [preteklo] 23. Fajdigovi dnevi 15. – 16.10.2021, Kranjska Gora http://www.e-medicina.si/fajdigovi-dnevi [preteklo] 9. Majhnov dan – Celjski dan družinske medicine 18.11.2021, Celje http://www.e-medicina.si/majhnov-dan NOVO: 38. Delavnice za mentorje v družinski medicini 03. – 04.12.2021, Zreče http://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-zrece