35. Delavnice za mentorje v družinski medicini
12. in 13. april 2019, Strunjan

Strokovni program

PETEK, 12. APRIL 2019
08:00 – 08:30 Sestanek vodij delavnice
08:30 – 09:00 Prihod in registracija
09:00 – 09:30 Pozdrav in predstavitev udeležencev, uvod v delavnico
09:30 – 10:00 Uvod v temo: Opredelitev smernic in miselnic
Tadeja Čerin
10:00 – 11:00 Predstavitev pogledov in izkušenj, mnenje o temi
Vodje skupin
11:00 – 11:30 Odmor
11:30 – 12:00 Kakovost v vsakdanji obravnavi
Tadeja Čerin
12:00 – 13:00
KRKA – satelitski simpozij
Satelitski simpozij
13:00 – 14:00 Kosilo
14:00 – 15:30 Delo v skupinah – domača naloga
Vodje skupin
15:30 – 16:00 Miselnice v digitalni dobi
Rade Iljaž
16:00 – 16:30 Odmor
16:30 – 17:30 Delo v skupinah
Vodje skupin
17:30 – 17:45 Predstavitev dela v skupinah
18:00 – 18:45 Sestanek mentorjev
20:00 Družabno srečanje za vse udeležence delavnice in mentorje v družinski medicini
SOBOTA, 13. APRIL 2019
08:15 – 08:30 Povratna informacija o poteku delavnice
08:30 – 09:30 Poučevanje miselnic v mentorski ambulanti (individualno učenje)
Davorina Petek
09:30 – 11:00 Delo v skupinah
Vodje skupin
11:00 – 11:30 Odmor
11:30 – 13:00 Kako študenta/specializanta učiti o diagnostični negotovosti v DM
Vodje skupin
13:00 – 14:00 Predstavitev dela v skupinah, ocena in zaključek delavnice
14:00 Zaključek delavnice