37. Delavnice za mentorje v družinski medicine
9. in 10. april 2021, Strunjan

V pripravi.