24. Fajdigovi dnevi
21. in 22. oktober 2022, Kranjska Gora

V pripravi.