23. Fajdigovi dnevi
15. in 16. oktober 2021, Kranjska Gora

V pripravi.