26. Fajdigovi dnevi
25. in 26. oktober 2024, Kranjska Gora

V pripravi.