24. Schrottovi dnevi
3. in 4. september 2021, Ljubljana

Novosti v zdravljenju

Strokovni program

PETEK, 3. SEPTEMBER 2021
07:30 – 08:15 Prihod in registracija udeležencev
08:15 – 08:45 Otvoritev: pozdrav, predstavitev zdravnika leta
08:45 – 09:05 Nasilje nad starejšimi v času pandemije COVID-19
Nena Kopčavar Guček
09:05 – 09:25 Načini krepitve žilavosti za koronski in po-koronski čas
Polona Selič
09:25 – 09:45 Vpliv epidemije COVID-19 na uporabo primarno digitalnih modelov na primarni ravni
Žan Trontelj
09:45 – 10:05 Skrb za onkološke bolnike tudi v času COVID-19: Predstavitev programa čuječnosti za onkološke bolnike
Špela Miroševič
10:05 – 10:20 Razprava
10:20 – 10:50 ODMOR S KAVO - PREDSTAVITEV RAZSTAVLJALCEV
10:50 – 11:10 Je zdrava spolnost del zdravja?
Bojan Štrus
11:10 – 11:30 Vloga prostatičnega specifičnega antigena pri diagnostiki raka prostate
Tomaž Smrkolj
11:30 – 11:50 Tudi moško srce potrebuje pozornost
Borut Jug
11:50 – 12:10 Samomorilno vedenje in poškodbe kot pomembni vzroki umrljivosti pri moških
Vesna Pekarovič Džakulin
12:10 – 12:30 Razprava
12:30 – 12:50 Protitrombotično zdravljenje pri bolniku s srčno-žilnimi boleznimi: trenutna priporočila
Miha Čerček
12:50 – 13:10 Preprečevanje krvavitev iz zgornjih prebavil: kaj je novega?
Gregor Novak
13:10 – 13:30 Tanka meja med zaščito in zapletom: izziv v ambulanti družinske medicine
Danica Rotar Pavlič
13:30 – 13:45 Razprava
13:45 – 14:45 ODMOR S KOSILOM
14:45 – 15:05 Transtiretinska kardiomiopatija: klinične manifestacije in izzivi pri postavitvi diagnoze in zdravljenju
Sabina Frljak
15:05 – 15:25 Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo
Nina Vene
15:25 – 15:45 Cepljenje, najučinkovitejši način za preprečevanje pnevmokoknih okužb in klopnega meningoencefalitisa
Maja Pavlin Klemenc
15:45 – 16:00 Razprava
16:00 – 16:20
SATELITSKI SIMPOZIJ - ABBOTT
Telemedicina in prehransko presejanje v ambulanti družinske medicine- RMapp«
Milena Blaž - Kovač
16:20 – 16:40
SATELITSKI SIMPOZIJ - NOVARTIS
Bolnik s srčnim popuščanjem in njegova temeljna terapija
Bojan Vrtovec
 
16:40 – 17:00 ODMOR S KAVO - PREDSTAVITEV RAZSTAVLJALCEV
17:00 – 17:20 Zaščitno delovanje zaviralcev SGLT2 na srce in ledvice pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
Mojca Lunder
17:20 – 17:40 Zaviralci SGLT2 in bolniki s kronično ledvično boleznijo, z ali brez pridružene srčno-žilne bolezni
Andreja Marn Pernat
17:40 – 18:00 Potreba po izboljšanju terapevtskih možnosti pri odraslem bolniku z epilepsijo – brivaracetam
Veronika Rutar Gorišek
18:00 – 18:15 Razprava
18:15 – 18:35 Lažna medicina
Igor Švab, Suzana Kert
19:10 ZAKLJUČEK PRVEGA DNE S POGOSTITVIJO
SOBOTA, 4. SEPTEMBER 2021
08:30 – 08:50 Varnostni vidiki zdravljenja depresije z zdravili- vloga farmacevta svetovalca
Maja Petre
08:50 – 09:10 Težave pri farmakoterapiji ob sprejemu bolnikov v bolnišnico – opažanja kliničnih farmacevtov
Teja Glavnik
09:10 – 09:30 Samozdravljenje bolečine
Alenka Kovačič
09:30 – 09:50 Sladkorna bolezen skozi oči farmacevta
Janez Toni
09:50 – 10:00 Razprava
10:00 – 10:20
Satelitski simpozij – AMGEN
Pravočasna prepoznava in obravnava bolnika s psoriazo
Maruška Marovt
10:20 – 11:00
Satelitski simpozij – MSD
Med epidemijo ne smemo pozabiti na raka pljuč. Kako pravočasno prepoznati simptome in obravnavati bolnika z rakom pljuč?
Nina Turnšek, Nina Boc
 
11:00 – 11:30 ODMOR S KAVO - PREDSTAVITEV RAZSTAVLJALCEV
11:30 – 11:50 Se je v zdravljenju astme kaj spremenilo?
Sabina Škrgat
11:50 – 12:10 Bolniku prilagojeno zdravljenje astme
Matjaž Fležar
12:10 – 12:30 Vloga družinskega zdravnika v spremljanju bolnika z astmo
Davorina Petek
12:30 – 12:45 Razprava
12:45 – 13:05 Zaviralci natrij-glukoznega prenašalnega sistema 2, sladkorna bolezen ter nova priporočila o prehrani in telesni dejavnosti
Maja Navodnik Preložnik
13:05 – 13:25 Klinični primer: Bolnik s paradoksno embolijo v ambulanti za antikoagulacijsko zdravljenje
Karin Malešič
13:25 – 13:45 Skrita dispneja pri bolniku s KOPB
Arjana Maček Cafuta
13:45 – 14:00 Razprava
14:00 – 14:30
MOTIVACIJSKO PREDAVANJE
Spoprijemanje s COVID krizo
Željko Ćurić
 
14:30 – 14:40 ZAKLJUČEK SREČANJA
14:40 POGOSTITEV OB ZAKLJUČKU