40. Delavnice za mentorje v družinski medicini
12. in 13. april 2024, Ankaran

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno sedanjim in bodočim mentorjem študentov in specializantov v družinski medicini. Namen delavnice je udeležencem pomagati pridobiti znanje in veščine, s katerimi bodo znali strokovno pravilno in v bolnika usmerjeno obravnavati dignostično negotovost v družinski medicini.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

Tajništvo Katedre

Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino
Medicinska fakulteta Ljubljana
Poljanski nasip 58, p. p. 2218
1104 Ljubljana

E-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si
Internet: www.e-medicina.si/u ...
Telefon: 01 / 438 69 15
Faks: 01 / 438 69 10

Kraj prireditve

Hotel & Resort Adria Ankaran
Jadranska cesta 25
6280 Ankaran

E-pošta: booking@adria-ankaran.si
Internet: www.adria-ankaran.si
Telefon: 05 / 66 37 444

Vodje delavnic

  • Darinka Klančar (Zreče)
  • Janez Rifel (Ljubljana)
  • Davorina Petek (Strunjan)
  • Mateja Bulc (Moravske Toplice)

Kotizacija

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni. Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki bo obravnaval omenjene teme.

Opis delavnice in cilji

Ob koncu delavnice bodo udeleženci znali:

  • definirati samooskrbo,
  • našteti koristi samooskrbe za zdravnike, bolnike, učence in družbo,
  • našteti načine, kako lahko družinska medicina uči samooskrbe,
  • ceniti osrednjo vlogo samooskrbe v družinski medicini.