38. Delavnice za mentorje v družinski medicini
1. in 2. april 2022, Zreče

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno sedanjim in bodočim mentorjem študentov in specializantov v družinski medicini. Namen delavnice je udeležencem predstaviti znanje in veščine o vodenju v medicini in odkriti poti za poučevanje o vodenju za študente, specializante in kolege.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

Tajništvo Katedre

Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino
Medicinska fakulteta Ljubljana
Poljanski nasip 58, p. p. 2218
1104 Ljubljana

E-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si
Internet: www.e-medicina.si/u ...
Telefon: 01 / 438 69 15
Faks: 01 / 438 69 10

Kraj prireditve

Terme Zreče
Cesta na Roglo 15
3214 Zreče

E-pošta: zrece-seminar@unitur.eu
Internet: www.terme-zrece.eu/si
Telefon: 03 / 757 60 00
Faks: 03 / 576 24 46

Vodje delavnic

  • Darinka Klančar (Zreče)
  • Danica Rotar Pavlič

Kotizacija

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni.

Cilji

Ob koncu delavnice bodo slušatelji:

  • Definirali vodenje v medicini in našteli bistvene komponente vodenja v medicini
  • Zmožni pokazati svoje kompetence vodenja
  • Lahko našteli strategije, ki se uporabljajo za vzpostavitev vodenja in delegiranja nalog
  • Sposobni poučevati veščine vodenja študentom, specializantom in kolegom
  • Cenili sodelovanje v timu družinske medicine