40. Delavnice za mentorje v družinski medicini
8. in 9. december 2023, Zreče

Poučevanje in učenje o različnih vidikih samooskrbe v družinski medicini

Splošne informacije

Tečaj je namenjen zdravnikom družinske medicine, mentorjem v osnovnem zdravstvenem varstvu, ki so vključeni v poučevanje na univerzitetni ravni. Pričakujemo, da bo tečaj koristen tako za izkušene učitelje kot za tiste na začetku izobraževalne kariere.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

Tajništvo Katedre

Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino
Medicinska fakulteta Ljubljana
Poljanski nasip 58, p. p. 2218
1104 Ljubljana

E-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si
Internet: www.e-medicina.si/u ...
Telefon: 01 / 438 69 15
Faks: 01 / 438 69 10

Kraj prireditve

Terme Zreče
Cesta na Roglo 15
3214 Zreče

E-pošta: zrece-seminar@unitur.eu
Internet: www.terme-zrece.eu/si
Telefon: 03 / 757 60 00
Faks: 03 / 576 24 46

Vodje delavnic

  • Darinka Klančar (Zreče)
  • Janez Rifel (Ljubljana)
  • Davorina Petek (Strunjan)
  • Mateja Bulc (Moravske Toplice)

Kotizacija

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni. Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki bo obravnaval omenjene teme.

Opis delavnice in cilji

Ob koncu delavnice bodo udeleženci znali:

  • definirati samooskrbo,
  • našteti koristi samooskrbe za zdravnike, bolnike, učence in družbo,
  • našteti načine, kako lahko družinska medicina uči samooskrbe,
  • ceniti osrednjo vlogo samooskrbe v družinski medicini.