35. Delavnice za mentorje v družinski medicini
7. in 8. december 2018, Zreče

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno sedanjim in bodočim mentorjem študentov in specializantov v družinski medicini. Namen delavnice je udeležencem pomagati pridobiti znanje in veščine, s katerimi bodo znali strokovno pravilno in v bolnika usmerjeno obravnavati smernice in miselnice v družinski medicini.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

Tajništvo Katedre

Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino
Medicinska fakulteta Ljubljana
Poljanski nasip 58, p. p. 2218
SI–1104 Ljubljana

E-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si
Internet: www.e-medicina.si/u ...
Telefon: 01/438 69 15
Faks: 01/438 69 10

Kraj prireditve

Terme Zreče
Cesta na Roglo 15
SI–3214 Zreče

E-pošta: zrece-seminar@unitur.eu
Internet: www.terme-zrece.eu/si
Telefon: 03/ 757 60 00
Faks: 03/ 576 24 46


Prikaži Terme Zreče v večjem oknu

Vodje delavnic

 • Darinka Klančar
 • Nadja Pfajfar Križnič
 • Branko Jerković
 • Franci Božiček

Kotizacija

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni. Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki bo obravnaval omenjene teme.

Cilji

Ob koncu delavnice bodo slušatelji:

 • poznali definicijo smernic in miselnic v medicini
 • sposobni demonstrirati uporabo smernic in miselnic pri diagnostiki in terapiji
 • sposobni komnicirati o uporabi smernic in miselnic s študenti, specializanti, kolegi in pacienti

Domača naloga:

 • Premislite o stiku z bolnikom , ki ste ga opravili nedavno in je bil za vas v diagnostičnem ali terapevtskem smislu zahteven
 • Poiščite smernico, ki bi vam lahko pomagala.
 • Opišite, kaj ste dejansko storili.
 • V čem se je vaša obravnava pacienta skladala in v čem razlikovala od smernic?
 • Kako lahko razložite svojo izbiro ravnanja?
 • Kako bi vaši kolegi ravnali v takem primeru?
 • Kaj je želel pacient?
 • Pripravite se, da boste o tem primeru diskutirali v majhni skupini na delavnici.
 • Preberite prispevek avtorjev Gabbaya in le Maya, za olajšanje diskusije.