11. Zadravčevi dnevi
14. in 15. september 2018, Moravske Toplice

Strokovni program

PETEK, 14. SEPTEMBER 2018
10:30 – 11:30 Prihod in registracija udeležencev
11:30 – 12:00 Otvoritev srečanja
12:00 – 12:30 Uvodno in kulturni program
1. SKLOP
Inovativni pristopi v organizaciji in poučevanju
12:40 – 13:00 Ali smo lahko bolj organizacijsko inovativni?
Dorjan Marušič
13:00 – 13:20 Inovativni pristopi k poučevanju družinske medicine
Zalika Klemenc Ketiš
13:20 – 13:40 Pogled naj-mentorja na inovativnost v organizaciji in poučevanju
Vojko Berce
2. SKLOP
Inovativni pristopi v ambulanti in terenu
13:45 – 14:05 Katere in koliko podatkov potrebujemo ob bolniku na hišnem obisku?
Erika Zelko
14:05 – 14:25 Uporaba EKG senzorja v ambulanti
Staša Kocjančič
14:25 – 14:45 Oprema v ambulanti nekoč in zdaj
Dean Koveš
14:45 – 15:00 Predavanje sponzorja Krka
15:00 – 16:00 KOSILO
3. SKLOP
Novi računalniški sistemi in organizacija dela v ambulanti
16:00 – 16:20 Varnost osebnih podatkov pri delu v ambulanti
Urban Brulc
16:20 – 16:40 Dileme pri uporabi računalniški programov v ambulanti družinske medicine
Vojislav Ivetić
16:40 – 17:00 Novosti v praksi: E-zdravstveni karton
Rade Iljaž
17:00 – 17:15 Odmor
4. SKLOP
Time management zdravnikov in v ambulanti
17:15 – 17:45 Čuječnost
Mateja Krajnc:
17:45 – 18:15 Čakalna doba pri osebnem zdravniku
Rok Lokar
18:15 – 18:30 Predavanje sponzorja Novartis
SOBOTA, 15. SEPTEMBER 2018
09:00 – 13:00
DELAVNICE
vsaka delavnica traja 45 minut, udeleženci rotirajo med njimi, tako da se vsak lahko udeleži vsake delavnice
  • Urgenca: dihalna pot in defibrilacija
  • Paliativa: analgetična terapija v praksi
  • Polifarmakologija pri starostnikih
  • Uporaba modernih pripomočkov
13:00 – 13:30 ZAKLJUČEK SREČANJA