16. Zadravčevi dnevi
13. in 14. oktober 2023, Moravske Toplice

Strokovni program

PETEK, 13. OKTOBER 2023
08:30 – 09:30 Registracija udeležencev
1. SKLOP
NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU POGOSTIH BOLEZNI V ADM – IZBRANA POGLAVJA
09:30 – 09:50 Ali lahko naredimo kaj več za bolnike s KLO
Martina Lukač
09:50 – 10:10 Zaviralci »SGLT«: zaščita za jutri, ne le zdravljenje za danes
Tamara Elbl
10:10 – 10:30 Ogrožene skupine za pomanjkanje vitamina D
Miša Pfeifer
10:30 – 10:50 Celovit pristop k zdravljenju bolnikov z astmo in napotitve bolnikov s težko astmo
Natalija Edelbaher
10:50 – 11:10 Majhna živalca, velike težave (obravnava bolnika po piku klopa)
Aleksander Stepanović
11:10 – 11:30 Odmor
2. SKLOP
PROFESIONALIZEM, IZGORELOST IN SKRB ZASE
11:30 – 13:00 Interaktivno predavanje
Živa Antolič Novak
13:00 – 14:00 KOSILO
3. SKLOP
KOMUNIKACIJA IN PREPREČEVANJE KONFLIKTOV (KAKO RAVNATI Z NASILNIM BOLNIKOM)
14:00 – 15:30 Delavnica
Zavod medicinski trenerji
15:30 – 16:00 Odmor
4. SKLOP
KAKO PRISTOPITI K BOLNIKU Z NESPEČNOSTJO
16:00 – 16:20 Pogled nevrologa na nespečnost
Martin Rakuša
16:20 – 16:50 Pogled psihiatra na nespečnost
Zlatko Horvat
SOBOTA, 14. OKTOBER 2023
09:00 – 13:00
DELAVNICE
(vsaka delavnica traja 60 minut, udeleženci rotirajo med njimi, tako da se vsak lahko udeleži vsake delavnice)
 • Urgenca – dihalna pot
  Leon Kӧveš, Sašo Duh
 • Urgenca – TPO in uporaba AED
  Leon Kӧveš, Sašo Duh
 • Komunikacija in soočanje z bolnikom
  Renata Kos Berlak
 • Deeskalacijske tehnike
  Renata Kos Berlak
13:00 – 13:30 ZAKLJUČEK SREČANJA