18. Kokaljevi dnevi
20. in 21. april 2018, Laško

Splošne informacije

Kokaljevi dnevi so namenjeni zdravnikom družinske medicine, specializantom družinske medicine ter vsem zdravnikom in farmacevtom, ki želijo obnoviti znanje in se dodatno izobraziti na področju družinske medicine. Posebnost srečanja so praktične delavnice.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine, Zavod za razvoj družinske medicine in Zdravstveni dom Celje.

Tajništvo srečanja

Nina Štojs
Zavod za razvoj družinske medicine
Poljanski nasip 58
SI–1000 Ljubljana

E-pošta: nina.stojs@gmail.com
Internet: www.e-medicina.si/k ...
Telefon: 01/438 69 14
Faks: 01/438 69 10

Kraj prireditve

Kongresni center Thermana Laško
Zdraviliška cesta 6
SI–3270 Laško

E-pošta: kongres@thermana.si
Internet: www.thermana.si/kongresi
Telefon: 03/ 423 21 00
Faks: 03/423 24 80


Prikaži Kongresni center Laško v večjem oknu

Organizacijski odbor

 • Marko Drešček
 • Klemen Pašič
 • Matej Mažič
 • Maja Čretnik Dolinar
 • Andrej Pangerc
 • Mateja Pišljar
 • Marko Možina
 • Tadeja Čeh

Programski odbor

 • Marko Drešček
 • Klemen Pašič
 • Matej Mažič
 • Maja Čretnik Dolinar

Kotizacija

Zdravniki 170 €
Mladi zdravniki1, 2 120 €
SMS/ZT, DMS/VMS, farmacevti 110 €
Enodnevna kotizacija2 110 €
Zdravnik in SMS/ZT2 220 €
Zdravnik, SMS/ZT in DMS/VMS2 300 €
Študenti, pripravniki in upokojeni zdravniki3 Brezplačno

Cena ne vključuje 22% DDV-ja.
1Specializant in zdravnik specialist DM do 5 let po specialističnem izpitu.
2Popuste za omenjene skupine prijavljenih je potrebno javiti na recepciji srečanja. 3Brezplačna udeležba na predavanjih. Na voljo je omejeno število mest, zato priporočamo zgodnjo prijavo.

V kotizacijo je vključeno:

 • udeležba na predavanjih
 • zbornik predavanj
 • torba
 • pogostitev med odmori
 • dve kosili in večerja
 • udeležba na družabni prireditvi
 • potrdilo ZZS o točkah

Registracija

Registracija udeležencev bo v avli Kongresnega centra Laško v petek, 20.04.2018, od 7.00 do 8.45. Registracijski pult bo sicer odprt v petek do 18. ure in nato v soboto, 21.04.2018, od 8.00 do konca srečanja.