23. Kokaljevi dnevi
19. in 20. april 2024, Laško

Spoštovani,
dan pred srečanjem prijave možne na marko.drescek@gmail.com.

Združenje zdravnikov družinske medicine.