18. Kokaljevi dnevi
20. in 21. april 2018, Laško

Spoštovani,
spletna prijava je možna do vključno dva dni pred srečanjem,
nato je prijava možna le še na recepciji, na dan srečanja.

Združenje zdravnikov družinske medicine.