21. Kokaljevi dnevi
8. in 9. april 2022, Laško

Spoštovani,
dan pred srečanjem prijave možne na marko.drescek@gmail.com.

Združenje zdravnikov družinske medicine.