21. Kokaljevi dnevi
8. in 9. april 2022, Laško

Strokovni program

PETEK, 08. APRIL 2022
07:50 – 08:05 Prijava udeležencev in registracija
08:05 – 08:10 Pozdrav in dobrodošlica
UVODNO PREDAVANJE
08:10 – 08:30 Spominsko predavanje
Franci Kokalj
Sklop: SMZDM
Moderatorica: Veronika Vezjak
08:30 – 08:40 Kratka predstavitev SMZDM
Veronika Vezjak
08:40 – 08:55 Soočanje z etičnimi dilemami v ambulanti družinske medicine
Sara Kern
08:55 – 09:10 Uporaba trombocitne plazme za zdravljenje bolečin v kolenu
Tanja Šeligo Drame
 
09:10 – 09:20 Razprava
09:20 – 09:40 Odmor za razgibavanje
DEPRESIJA
Moderator: Andrej Pangerc
09:40 – 10:00 Depresija skozi oči družinskega zdravnika
Ana Cvetič Žvižej
10:00 – 10:20 Kaj moramo vedeti o depresiji?
Marko Saje
10:20 – 10:40 Nove slovenske smernice za zdravljenje depresije
Anja Plemenitaš Ilješ
 
10:40 – 10:50 Razprava
SATELITSKI SIMPOZIJ
Moderator: Andrej Pangerc
10:50 – 11:10 Učinkovito in enostavno zdravljenje sladkorne bolezni z zdravilom Trulicity
Maja Navodnik Preložnik
 
11:10 – 11:20 Razprava
11:20 – 11:50 Odmor
FITOTERAPIJA
Moderatorica: Tina Klinar
11:50 – 12:10 Predstavitev problema
Vesna Arcet Rodič
12:10 – 12:30 Škrlatni ameriški slamnik – novi dokazi o protivirusnih učinkih
Vladka Čahuk Vaupotič
12:30 – 12:50 Ključni učinki zdravila BNO pri akutnem otroškem rinosinuzitisu – prednosti peroralne terapije
Robert Terčelj Schweizer
 
12:50 – 13:00 Razprava
13:00 – 13:30 Pozdrav Praktik.Um
Igor Muževič
13:30 – 15:00 SKUPNO KOSILO
PRAKTIČNE DELAVNICE
15:15 – 18:00 Praktični sklopi, delo v manjših skupinah z rotacijami (3-krat)
  • Vaje NMP (Reanimacija, EKG in AKS, Dihalna stiska) – vodja Matej Mažič, sodelujejo reševalci in zdravniki UC Celje:
  • Obposteljni ultrazvok (Uporabnost prenosnega UZ v družinski medicini) - vodja Vesna Homar, Mojca Žerdin
  • Zaključek praktičnih delavnic - Zaključek 1. dne
 
19:30 SPREJEM NOVIH SPECIALISTOV - Pozdrav predstavnikov MF UL, MF MB, ZZS, RSK za DM, ZZDM, Praktik.Um
VEČERJA
SOBOTA, 09. APRIL 2022
07:30 – 08:15 Prijava udeležencev in registracija
08:15 – 08:25 Predstavitev posterja
Stanislav Kajba
08:25 – 08:30 Razprava
KARDIOLOGIJA
Moderator: Klemen Pašič
08:30 – 08:50 Srčno popuščanje v ADM
Eva Svatina Šošić
08:50 – 09:20 Zmanjševanje bremena ABSŽ - družinski zdravnik in internist z roko v roki za dobro bolnika
Valerija Saško, Mihael Pagliaruzzi
 
09:20 – 09:30 Razprava
09:30 – 09:50 Odmor za razgibavanje
ODLOČANJE O NAPOTOVANJU BOLNIKOV S PROBLEMATIČNIM POTEKOM ASTME
Moderator: Andrej Pangerc
09:50 – 10:10 Bolnik z astmo v času pandemije Covid-19
Tina Klinar
10:10 – 10:30 Breme in tveganja, povezana z uporabo OGK pri zdravljenju astme in sodobne možnosti zdravljenja
Sabina Škrgat
10:30 – 10:50 Orodje za zgodnje In pravočasno odkrivanje bolnikov s problematično astmo
Davorina Petek
 
10:50 – 11:00 Razprava
11:00 – 11:20 Odmor za razgibavanje
OBRAVNAVA BOLNIKA Z VNETNO BOLEČINO V KRIŽU
Moderator: Mateja Pišljar
11:20 – 11:40 Biološka zdravila in okužbe v ambulanti družinskega zdravnika
Natalija Podvršnik
11:40 – 12:00 Obravnava bolnika z vnetno bolečino v križu
Katja Perdan Pirkmajer
12:00 – 12:20 Dermatološka tveganja pri zdravljenju z biološkimi zdravili
Mojca Godnič
 
12:20 – 12:30 Razprava
SATELITSKI SIMPOZIJ
Moderator: Mateja Pišljar
12:30 – 12:50 Kronična in prebijajoča bolečina
Iztok Potočnik
 
12:50 – 13:00 Razprava
13:00 Zaključek srečanja in zahvala udeležencem
13:05 KOSILO