46. Strokovno srečanje timov
21. in 22. maj 2021, ON-LINE SREČANJE

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno zdravnikom, diplomiranim medicinskim sestram v ADM, zdravstvenim tehnikom, farmacevtom in tistim, ki sestavljajo strokovne skupine/time v osnovnem zdravstvu. Sodelovali bodo tudi člani Združenja Viljem Julijan za podporo otrokom z redkimi boleznimi. Program je oblikovan s posebnim poudarkom na skupinskem pristopu k reševanju obravnavanih vsebin v obliki virtualnih predavanj, simpozijev in delavnic. Prisluhnili bomo novostim v zdravljenju sladkorne bolezni, kakovostnem vodenju bolnikov z astmo in KOPB, obravnavo atopijskega dermatitisa, aken, keratoz, življenju s smrtonosno redko boleznijo, kroničnim boleznim, zdravstveni negi in izkušnjam diplomiranih medicinskih sester v ADM.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine, Zavod za razvoj družinske medicine, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v ADM, Zbornica zdravstvene nege – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Tajništvo srečanja

Zavod za razvoj družinske medicine
Poljanski nasip 58
SI–1000 Ljubljana

E-pošta: info@zrdm-idfm.si
Internet: www.e-medicina.si/s ...
Telefon: 01/438 69 14
Faks: 01/438 69 10

Kraj prireditve

Virtualno prek spleta.

Povezavo boste prijavljeni prejeli na e-naslov.

Registracija

Registracija udeležencev ON-LINE oziroma na info@zrdm-idfm.si

Organizacijski odbor

 • Danica Rotar Pavlič
 • Barbara Bukovnik
 • Nena Kopčavar Guček
 • Žan Trontelj
 • Veronika Vezjak
 • Ana Perdih

Programski odbor

 • Eva Cedilnik Gorup
 • Vesna Zupančič
 • Danica Rotar Pavlič

Kotizacija

Udeleženci 2 dni 90 €
Udeleženci 1 dan 50 €
Študentje, pripravniki, specializanti primarnega nivoja, upokojeni zdravniki in upokojene medicinske sestre Brezplačno

Cena ne vključuje 22% DDV-ja.

V kotizacijo in udeležbo mladih kolegic in kolegov je vključeno:

 • udeležba na predavanjih
 • zbornik predavanj
 • potrdilo Zbornice