45. Strokovno srečanje timov
24. in 25. maj 2019, Ljubljana

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in fiziotera­pevtom, ki sestavljajo strokovno skupino v osnovnem zdravstvu. Program je oblikovan s posebnim poudarkom na skupinskem pristopu k reševanju obravnavanih vsebin v obliki predavanj in delavnic.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

Tajništvo srečanja

Zavod za razvoj družinske medicine
Poljanski nasip 58
SI–1000 Ljubljana

E-pošta: info@zrdm-idfm.si
Internet: www.e-medicina.si/s ...
Telefon: 01/438 69 14
Faks: 01/438 69 10

Kraj prireditve

Domus Medica
Dunajska 162
SI–1000 Ljubljana

E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si
Internet: www.zdravniskazbornica.si
Telefon: 01/30 72 100
Faks: 01/30 72 109


Prikaži Domus Medica v večjem oknu

Organizacijski odbor

 • Eva Cedilnik Gorup
 • Milena Kovač Blaž
 • Žan Trontelj
 • Veronika Vezjak

Programski odbor

 • Eva Cedilnik Gorup
 • Božena Istenič
 • Igor Švab

Kotizacija

Zdravniki 160 €
SMS/ZT 110 €
Zdravnik in SMS/ZT1 200 €
Zdravnik in SMS/ZT + DMS/VMS1 280 €
Študentje, pripravniki, upokojeni zdravniki2 Brezplačno

Cena ne vključuje 22% DDV-ja.
1Ob prijavi do 18.5.2019. Popust za tim je potrebno javiti na recepciji srečanja.
2Brezplačna udeležba na predavanjih. Na voljo je omejeno število mest, zato priporočamo zgodnjo prijavo.

V kotizacijo je vključeno:

 • udeležba na predavanjih
 • zbornik predavanj
 • torba
 • pogostitev med odmori
 • petkovo kosilo
 • potrdilo ZZS o točkah

Registracija

Registracija udeležencev bo v prostorih Domus medica v petek, 24.05.2019, od 7.30 do 9.00. Registracijski pult bo sicer odprt v petek do 18. ure in nato v soboto, 25.05.2019, od 8.00 do konca srečanja.