44. Strokovno srečanje timov
1. in 2. junij 2018, Ljubljana

Strokovni program

PETEK, 01. JUNIJ 2018
08:00 – 08:30 Prihod in registracija udeležencev
08:30 – 08:40 Otvoritev
08:30 – 09:00 Kulturni program
09:00 – 09:30 Uporaba spletne aplikacije za podporo pri odločanju in kakovost predpisovanja zdravil pri starostnikih - predstavitev doktorske naloge
Eva Cedilnik Gorup
09:30 – 09:50 Najpogostejši vzroki zastrupitev z zdravili
Miran Brvar
09:50 – 10:10 Nevrološka in psihotropna zdravila v luči interakcij in polifarmakoterapije
Alenka Kovačič
10:10 – 10:30 Kaj lahko genetika doprinese k predpisovanju zdravil?
Vita Dolžan
10:30 – 10:40 Razprava
10:40 – 11:10 ODMOR
11:10 – 11:25 Od simptomov do diagnoze multiple skleroze
Jožef Magdič
11:25 – 11:40 Celostna obravnava multiple skleroze v družinski medicini
Nena Kopčavar Guček
11:40 – 11:55 Novosti na področju zdravljenja multiple skleroze
Alenka Horvat Ledinek
11:55 – 12:10 Adherenca bolnikov pri zdravljenju multiple skleroze
Melita Kokol
12:10 – 12:25 Razprava
12:25 – 13:25 ODMOR S KOSILOM
13:25 – 13:45 Vloga ultrazvoka v sodobni nefrologiji
Jadranka Buturovič Ponikvar
13:45 – 14:05 Ali naj rutinsko določam vrednosti D vitamina in kortizola v krvi?
Miša Pfeifer
14:05 – 14:20 Razprava
14:20 – 14:40 Primeri dobrih praks pri obvladovanja nasilja v zdravstvenem okolju
Zdenka Čebašek Travnik
14:40 – 15:00 Nasilje nad delavci v zdravstvu
Monika Ažman
15:00 – 15:10 Razprava
15:10 – 15:40 ODMOR
15:40 – 15:55 Svetovanje glede cepljenja odraslih
Maja Sočan
15:55 – 16:10 Pogoji hranjenja, uporabe cepiva
Mateja Zupančič
16:10 – 16:25 Soočanje z odporom do cepljenja
Denis Baš
16:25 – 16:40 Kdaj je ustrezna kemoprofilaksa pri odraslih?
TBA
16:40 – 16:55 Razprava
17:00 – 18:00
DELAVNICA ZA MEDICINSKE SESTRE
 • Deeskalacijske tehnike
  Aljoša Lapajne, Uroš Bole
 • Tehnike sproščanja
  Tadeja Bizjak
17:00 – 18:00
DELAVNICA ZA ZDRAVNIKE
 • Nevrološki pregled, usmerjen na simptome
  Andrej Fabjan
 • Komunikacija z osebami z demenco . prikaz pripomočkov
  Tatjana Cvetko
SOBOTA, 02. JUNIJ 2018
08:30 – 08:45 Kirurško zdravljenje debelostI
Tadeja Pintar
08:45 – 09:00 Spremljanje bolnika v letih po kirurškem zdravljenju debelosti
Milena Kovač Blaž
09:00 – 09:15 Psihološka podpora pred operacijo, po operaciji
Andreja Mlinarič
09:15 – 09:30 Razprava
09:30 – 10:40
 • Referenčne ambulante družinske medicine do konca leta 2017
  Tonka Poplas Susič
 • Prepoznavanje in vodenje SB2 v RADM
  Mira Brodarič, Urška Mele
 • Normativi za delo in nadzor v RADM
  Aleksander Stepanović
 • Predstavitev spletne strani o zdravi prehrani
  Igor Pravst
10:40 – 11:20 ODMOR S PREDSTAVITVIJO POSTERJEV
11:20 – 11:40 Delam po svojih najboljših močeh - kako vem, da delam dobro?
Jelka Zaletel
11:40 – 12:00 Motivacija kroničnega bolnika: kako krmariti med uspehi in neuspehi?
Janez Rifel
12:00 – 12:20 Komunikacija s težavnim bolnikom
Polona Selič
12:20 – 12:40 Odnos ali cilj, kaj je pomembneje pri obravnavi bolnika?
TBA
12:40 – 13:00 Razprava
13:00 ZAKLJUČEK SREČANJA