48. Strokovno srečanje timov
5. in 6. maj 2023, Ljubljana

Strokovni program

PETEK, 5. MAJ 2023
08:00 – 08:20 Prihod in registracija udeležencev
08:20 – 08:40 Pozdravni nagovori
08:40 – 09:00 Analiza napovednih dejavnikov nezadovoljenih potreb bolnic z rakom dojke v družinski medicini
Špela Miroševič
NOVOSTI V PREPREČEVANJU BOLEZNI SRČNO-ŽILNEGA SISTEMA
Moderator: Danica Rotar Pavlič
09:00 – 09:20 Način določanja srčno-žilnega tveganja – SCORE 2 oz. SCORE 2 OP (opuščanje framinghamske lestvice)
Marija Petek Šter
09:20 – 09:40 Novosti v zdravljenju srčnega popuščanja
Suzana Milanović Ravtar
SATELITSKO PREDAVANJE - NOVARTIS
09:40 – 10:00 Mesto inklisirana pri obravnavi bolnika s povišanimi vrednostmi holesterola LDL
Gregor Zemljič
10:00 – 10:15 Razprava
 
10:15 – 10:30 ODMOR
NOVOSTI V ZGODNJEM ODKRIVANJU RAKA
Moderator: Danica Rotar Pavlič
10:30 – 10:50 Zgodnje odkrivanje raka prostate
Janka Čarman
10:50 – 11:10 Potek za uvajanje novih presejalnih programov
Urška Ivanuš
11:10 – 11:30 Novosti pri odkrivanju pljučnega raka
Martina Vrankar
11:30 – 11:40 Razprava
TUMORJI PREBAVIL – POT BOLNIKA OD ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE DO GASTROENTEROLOGA IN ONKOLOGA
Moderator: Danica Rotar Pavlič
Sklop je podprlo podjetje AstraZeneca brez posega v vsebino
11:40 – 12:10 Rak hepatobiliarnega sistema od dejavnikov tveganja do zdravljenja
Gašper Boltežar
12:10 – 12:40 Tumorji prebavil v ambulanti zdravnika družinske medicine
Danica Rotar Pavlič
12:40 – 12:50 Razprava
 
12:50 – 13:10 Zdravje možganov: vpliv zdravih navad na preprečevanje demence
Maja Bresjanac
13:10 – 13:20 Razprava
 
13:20 – 14:30 KOSILO – v času odmora razstava in filmček družinska medicina
KAJ ŠE LAHKO IZBOLJŠAMO ZA NAŠE BOLNIKE?
Moderator: Eva Cedilnik Gorup
SATELITSKO PREDAVANJE - BERLIN CHEMIE
14:30 – 14:50 Prepoznavanje bolnikov s težko astmo
Peter Kopač
SATELITSKO PREDAVANJE - KRKA
14:50 – 15:10 Pravilno merjenje krvnega tlaka je ključno za obravnavo hipertenzije
Primož Dolenc
SATELITSKO PREDAVANJE - MSD
15:10 – 15:40 Cepljenje kot preventiva invazivnih pnevmokoknih bolezni
Aleksander Stepanović
15:40 – 15:45 Razprava
PREGLED OBRAVNAVE JETRNIH BOLEZNI
Moderator: Ana Perdih
Sklop je podprlo podjetje Roche brez posega v vsebino
15:45 – 16:05 EASL smernice za spremljanje bolnikov s cirozo
Mojca Matičič
16:05 – 16:25 Incidenca, epidemiologija, dejavniki tveganja HCC
Gašper Boltežar
16:25 – 16:45 Pregled zdravljenja in multidisciplinarna obravnava bolnikov
Janja Ocvirk
16:45 – 17:00 Razprava
 
17:00 – 17:15 ODMOR
OBRAVNAVA STAROSTNIKOV V OSNOVNEM ZDRAVSTVU
Moderator: Ana Perdih
17:15 – 17:35 Družinska medicina, steber geriatrične oskrbe
Darinka Klančar
17:35 – 17:55 Geriatrična ocena v osnovnem zdravstvu
Janez Rifel
17:55 – 18:10 Razprava
 
18:10 – 18:20 Sklepne misli in zaključek
SOBOTA, 6. MAJ 2023
08:20 – 08:30 Uvodni pozdrav
KLINIČNA PREHRANA PRI OBRAVNAVI PACIENTOV V OSNOVNEM ZDRAVSTVU
Moderator: Žan Trontelj
08:30 – 08:50 Vloga klinične prehrane v zdravstveni obravnavi bolnika na primarni ravni: preventivna in kurativna vloga ter novosti v izobraževanju
Nada Rotovnik Kozjek
08:50 – 09:10 Sarkopenija
Milena Kovač Blaž
09:10 – 09:20 Vloga kliničnega dietetika pri debelosti in sarkopeniji na primarni ravni
Denis Mlakar Mastnak
09:40 – 09:50 Razprava
 
09:50 – 10:10 ODMOR
BOLNIK Z RAKOM NA PRIMARNI RAVNI
Moderator: Žan Trontelj
10:10 – 10:30 Rakave bolezni: izziv za tim družinskega zdravnika
Mateja Kokalj Kokot
10:30 – 10:50 Mobilni paliativni tim in sodelovanje z družinsko medicino
Andreja Stušek
10:50 – 11:00 Razprava
SATELITSKI SIMPOZIJ ASTRAZENECA
11:00 – 11:20 Zdravilo dapagliflozin: rešitev za ledvico – rešitev za življenje
Danica Rotar Pavlič
 
11:20 – 11:30 ODMOR
DELAVNICE
Moderator: Žan Trontelj
11:30 – 12:30 Pogostost nasilja v zdravstvenem okolju in primeri dobrih praks
Nena Kopčavar Guček
11:30 – 12:30 Predstavitev tehnike deeskalacije – teoretično in praktični primeri
Rok Tavčar
PLENARNA RAZPRAVA
Moderator: Barbara Bukovnik
11:30 – 12:30 Spremembe in predlogi v dejavnosti zdravstvene nege na primarni ravni
Vesna Zupančič, Miha Kaučič, Nataša Vidnar
RAK ŽELODCA
Moderator: Nena Kopčavar Guček
12:30 – 12:50 Možnosti primarne in sekundarne prevencije raka želodca
12:50 – 13:00 Razprava
 
13:00 ZAKLJUČEK SREČANJA