46. Strokovno srečanje timov
21. in 22. maj 2021, ON-LINE SREČANJE

Strokovni program

PETEK, 21. MAJ 2021
08:00 – 08:15 Prihod in registracija udeležencev
08:15 – 08:20 Otvoritev in predstavitveni filmi, Film družinska medicina
08:20 – 08:40 Pozdravni nagovori
Igor Švab, dekan MF UL
Danica Rotar Pavlič, Predsednica združenja zdravnikov družinske medicine pri SZD
Nena Kopčavar Guček: Ob svetovnem dnevu zdravnikov družinske medicine
08:40 – 09:00 Življenje s smrtonosno redko boleznijo - gangliozidoza GM1, tip 1
Gregor in Nina Bezenšek
SLADKORNA BOLEZEN V AMBULANTI DM
Moderatorja: Vesna Arcet Rodič in Žan Trontelj
09:00 – 09:20 Kakovost obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo v ambulantah družinske medicine v Sloveniji
Zalika Klemenc Ketiš
09:20 – 09:40 Novosti in pasti zdravljenja z novimi antihiperglikemičnimi zdravili
Draženka Pongrac
09:40 – 10:00 Kakšne ciljne vrednosti želimo doseči s pomočjo diplomirane medicinske sestre
Jelka Zaletel, Jana Klavs, Mateja Tomažin
10:00 – 10:15 Razprava
SATELITSKO PREDAVANJE NOVO NORDISK
10:15 – 11:10 Kdaj, zakaj in kateri GLP-1RA naj izberem?
Maša Jelinčič Rušt, Jana Komel, Alenka Simonič
11:10 – 11:50 ODMOR
OBRAVNAVA BOLNIKA Z ASTMO IN KOPB
Moderator: Veronika Vezjak
11:50 – 12:10 Novosti pri zdravljenju astme in priprava novih smernic
Davorina Petek
12:10 – 12:30 Vloga kortikosteroida v stopenjskem zdravljenju astme in KOPB
Sabina Škrgat
12:30 – 12:50 Vloga diplomirane medicinske sestre pri vodenju astme v ADM
Katja Pivk, Barbara Bukovnik
12:50 – 13:05 Razprava
13:05 – 13:35 Pomen zgodnjega odkrivanja kronične venske bolezni – 10 vprašanj za oceno tveganja
Delavnica DMS in zdravnike, predstavitev novega vprašalnika za triažiranje venske insuficienca
13:35 – 14:15 KOSILO – v času odmora razstava in filmček družinska medicina
SATELITSKO PREDAVANJE AMGEN
14:15 – 14:45 10 let denosumaba-naše izkušnje in pogled naprej
Mojca Jensterle
SATELITSKO PREDAVANJE CHIESI
14:45 – 15:15 Nove možnosti zdravljenja bolnikov z neurejeno astmo
Eva Topole
15:15 – 15:20 ODMOR
IZZIVI BOLEZNI DIHAL V SODOBNEM SVETU
Moderator: Danica Rotar Pavlič
15:20 – 15:40 Dispneja v času epidemije Covid-19 in po njej
Matjaž Turel
15:40 – 16:00 Idiopatska pljučna fibroza
Katarina Osolnik
SATELITSKO PREDAVANJE BERLIN CHEMIE MENARINI
16:00 – 16:30 Problematična in težka astma
Sabina Škrgat
16:30 – 16:45 Razprava
15:20 – 16:45
DELAVNICA ZA MEDICINSKE SESTRE
  • Tehnike pravilnega jemanja zdravil za zdravljenje astme
    Tina Morgan
  • Pregled diabetičnega stopala
    Mira Slak
16:45 – 17:00 ODMOR
KRONIČNA VENSKA BOLEZEN
Moderator: Ana Perdih
17:00 – 17:20 Pomen zgodnjega odkrivanja in zdravljenja kronične venske bolezni
Liljana Mervic
17:20 – 17:40 Kronična venska bolezen v ambulanti družinske medicine
Miha Lukač
17:40 – 18:00 Predstavitev rezultatov klinične raziskave Flebaven
Miha Lukač
18:00 – 18:15 Razprava
SOBOTA, 22. MAJ 2021
STAROSTNIK V ZDRAVSTVENI NEGI - OBRAVNAVA BOLNIKOV Z DERMATOLOŠKIMI BOLEZNIMI
Moderator: Nena Kopčavar Guček
08:20 – 08:30 Uvodni pozdrav
08:30 – 08:45 Obravnava starostnika in obisk patronažne medicinske sestre na domu
Vesna Zupančič
08:45 – 09:00 Lokalno zdravljenje atopijskega dermatitisa
Miloš Pavlović
09:00 – 09:20 Lokalno zdravljenje navadnih aken pri mladostnikih in odraslih
Olga Točkova
09:20 – 09:50 Prepoznavanje in zdravljenje aktiničnih keratoz
Liljana Mervic
09:50 – 10:00 Razprava
10:00 – 10:10 ODMOR
IZZIVI CEPLJENJA IN KRONIČNI BOLNIKI
Moderator: Vesna Zupančič
10:10 – 10:30 Kronični bolniki – kaj lahko več storimo zanje
Tatjana Lejko Zupanc
10:30 – 10:50 Obvladovanje pnevmokoknih okužb v družinski medicini
Danica Rotar Pavlič
10:50 – 11:00 Razprava
11:00 – 11:15 ODMOR
11:15 – 12:30
Delavnica za zdravnike in medicinske sestre
  • Čuječnost
    Tjaša Šubic
OBRAVNAVA STAREJŠIH – AKTUALNO V ZDRAVSTVENI NEGI
12:30 – 12:50 Integrirana oskrba na domu uporabnika – predstavitev kazalnikov kakovosti v sklopu pilotnega projekta »Skupaj za starejše« v mestni občini Koper
Sanja Jakac
12:50 – 13:10 Kadrovski normativi v negovalni službi v domu starejših občanov
Nataša Slejko
13:10 – 13:20 Razprava
13:20 – 13:30 ZAKLJUČEK SREČANJA S PESMIJO