35. Delavnice za mentorje v družinski medicini
7. do 9. marec 2019, Moravske Toplice

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno sedanjim in bodočim mentorjem študentov in specializantov v družinski medicini. Namen delavnice je udeležencem pomagati pridobiti znanje in veščine, s katerimi bodo znali strokovno pravilno in v bolnika usmerjeno obravnavati dignostično negotovost v družinski medicini.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

Tajništvo Katedre

Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino
Medicinska fakulteta Ljubljana
Poljanski nasip 58, p. p. 2218
SI–1104 Ljubljana

E-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si
Internet: www.e-medicina.si/u ...
Telefon: 01/438 69 15
Faks: 01/438 69 10

Kraj prireditve

Hotel Ajda - Sava Hotels & Resorts
Kranjčeva ulica 12
SI–9226 Moravske Toplice

E-pošta: info@terme3000.si
Internet: www.sava-hotels-resorts.com
Telefon: 02/ 512 22 00
Faks: 02/ 548 16 07


Prikaži Hotel Ajda v večjem oknu

Vodje delavnic

  • Danica Rotar Pavlič (Zreče)
  • Janez Rifel (Ljubljana)
  • Davorina Petek (Strunjan)
  • Mateja Bulc (Moravske toplice)

Kotizacija

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni. Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki bo obravnaval omenjene teme.

Cilji

Ob koncu delavnice bodo slušatelji:

  • znali ugotoviti in opredeliti tipe diagnostične negotovosti v družinski medicine,
  • spoznali različne načine za spopadanje z negotovostjo v diagnostiki,
  • prepoznali korist in morebitno škodo postopkov in stremeli k z dokazi podprtim postopkom,
  • zavedali se, da ima diagnostika lahko korist, lahko pa tudi škoduje, in prepoznali diagnostične postopke, ki jih bolnik ne potrebuje,
  • znali bolniku razložiti dobrobiti in škodljivosti preiskav,
  • se zavedali, da se negotovosti ne da ogniti in se naučili s tem živeti in delati.