40. Delavnice za mentorje v družinski medicini
7. do 9. marec 2024, Moravske Toplice

Strokovni program

ČETRTEK, 07. MAREC 2024
13:00 – 13:30 Prihod in registracija
13:30 – 14:00 Uvod, predstavitev udeležencev
Mateja Bulc
14:30 – 15:30 Uvod- kaj je samooskrba?
Mateja Bulc
15:30 – 16:00 Odmor
16:00 – 18:30 Delo v skupinah - Domača naloga - predstavitev primerov, vrednote, primeri iz prakse
Vodje skupin
19:00 Družabno srečanje za vse udeležence delavnice in mentorje v družinski medicini
PETEK, 08. MAREC 2024
08:00 – 08:30 Sestanek vodij delavnice
08:30 – 09:30 Samooskrba na ravni skupnosti: kakšna je vloga družinskega zdravnika/splošnega zdravnika?
Danica Rotar Pavlič
09:30 – 09:45 Odmor
09:45 – 11:00 Delo v skupinah
Vodje skupin
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 – 12:30 Skrb zase pri bolniku s kompleksnimi potrebami
Ingrid Kus Sotošek
12:30 – 13:45
KRKA
Satelitski simpozij
13:45 – 15:00 Kosilo
15:00 – 16:30 Delo v skupinah
Vodje skupin
17:00 – 19:00 Rekreacija
19:00
Večerja - KRKA
SOBOTA, 09. MAREC 2024
08:00 – 08:30 Sestanek - Povratna informacija o poteku delavnice
08:30 – 09:15 Skrb zase: zakaj ni tako lahko?
Tamara Elbl, Žan Trontelj
09:15 – 11:00 Priprava končnega izdelka
Vodje skupin
11:00 – 11:30 Odmor
11:30 – 12:30 Poročila delovnih skupin, predstavitev izdelkov delovnih skupin, razprava
12:30 – 13:30 Ocena delavnice
13:30 – 14:30 Zaključek delavnice