35. Delavnice za mentorje v družinski medicini
7. do 9. marec 2019, Moravske Toplice

Strokovni program

ČETRTEK, 08. MAREC 2018
13:00 – 13:30 Prihod in registracija
13:30 – 14:00 Uvod, predstavitev udeležencev
14:00 – 15:30 Uvodno predavanje: Diagnostična negotovost v družinski medicini
Danica Rotar Pavlič
15:30 – 16:00 Odmor
16:00 – 18:30 Delo v skupinah - Domača naloga - predstavitev primerov, vrednote, primeri iz prakse
Vodje skupin
19:30 Družabno srečanje za vse udeležence delavnice in mentorje v družinski medicini
PETEK, 09. MAREC 2018
08:00 – 08:30 Sestanek vodij delavnice
08:30 – 09:15 Kako učiti o diagnostični negotovosti
Tatjana Cvetko
09:15 – 09:30 Odmor
09:45 – 11:00 Delo v skupinah - Diagnostična negotovost – moja izkušnja
Vodje skupin
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 – 12:30 Sporazumevanje o negotovosti
Ingrid Kus Sotošek
12:30 – 14:15
KRKA
Predavanje sponzorja
14:15 – 15:30 Kosilo
15:30 – 16:45 Delo v skupinah - Diagnostična negotovost v praksi
Vodje skupin
17:00 Rekreacija
19:00
KRKA
Restavracija hotela Ajda
SOBOTA, 10. MAREC 2018
08:00 – 08:30 Sestanek - Povratna informacija o poteku delavnice
08:30 – 09:15 Drugi pristop
Katja Žerjav
09:15 – 11:00 Priprava končnega izdelka
Vodje delavnice
11:00 – 11:30 Odmor
11:30 – 12:30 Poročila delovnih skupin, predstavitev izdelkov delovnih skupin, razprava
Vodje skupin
12:30 – 13:30 Ocena delavnice
13:30 – 14:30 Zaključek delavnice