35. Delavnice za mentorje v družinski medicini
7. do 9. marec 2019, Moravske Toplice

Prijavnite se lahko na naslovu:

Lea Vilman, Medicinska fakulteta
Katedra za družinsko medicino
Poljanski nasip 58, p. p. 2218
SI–1104 Ljubljana

Telefon: 01/43 86 915
Faks: 01/43 86 910
E-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si